Zpracování osobních údajů – NeoBonus

 

  1. Udělujete tímto souhlas společnostiNeoBonus s.r.o., IČ: 05399548, se sídlem U Václava 1004/39, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 262736 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27.4.2026, o ochraně fyzických osob a souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  1. NeoBonus dále zpracovává osobní údaje Uživatelů, detaily Transakcí a Kampaní v systému NeoBonus v rozsahu: Název Kampaně; Uživatelé věrnostního programu; názvy provozoven a detaily transakce.

Transakce obsahující následující informace: datum, čas, číslo transakce, jméno a ID Uživatele, ID provozovny, název Kampaně, počet přidělených bodů, případně hodnota nákupu. Tyto údaje je nutné zpracovat za účelem provozování Systému NeoBonus.

Údaje budou Správcem zpracovány a uchovány po dobu trvání smluvního vztahu a následujících 5 let.

  1. Výše uvedené údaje z jednotlivých transakcí vyhodnocujeme a tvoříme statistiky úspěšnosti Kampaní pro Partnery a cílení jejich marketingových sdělení, je-li udělen souhlas se zasíláním marketingových sdělení.
  2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na info@neobonus.cz
  3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  4. Poskytovatel Web Hostingu
  5. Poskytovatel e-mailingových služeb
  6. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací (zpracovatelé mají stejné povinnosti jako Správce, tedy zabezpečit ochranu osobních údajů, a to ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27.4.2026, o ochraně fyzických osob a souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů.

Někteří další zpracovatelé osobních údajů sídlí také mimo Evropskou unii, například v USA.

Správce nebo také Poskytovatel, tj. společnost NeoBonus a poskytovatelé/zajišťovatelé webhostingu, emailových služeb a dalších aplikací uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které takový subdodavatel odpovídá za řádné zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového zařízení, dále se tito dodavatelé zavázali na základě uzavřené smlouvy, pravidelně předané osobní údaje mazat a především nevyužívat tyto pro vlastní účely.

  1. Bezpečnost osobních údajů je zajištěna zavedením technických a organizačních opatření abychom ochránili osobní údaje v co nejvyšší míře zejména proti neoprávněnému přístupu k nim. Informace jsou přenášeny v zabezpečené formě pomocí protokolu SSL (Secure Socket Layer) aby se preventivně zamezilo jejich zneužití třetími osobami.
  1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27.4.2026, o ochraně fyzických osob a souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů máte právo: